سال ۹۹ در یک نگاه

سال ۹۹ در یک نگاه

فایل آماده شده در پیوست، تقویم سال ۹۹ در یک نگاه است. این فایل را می توانید به صورت رایگان دانلود کنید. 📥

برای استفاده از این تقویم

۱- فایل را دانلود کنید 📥

۲- فایل دانلود شده را چاپ کنید 🖨 (سایز اصلی فایل A3 می باشد که شما می توانید آن را در هر ابعادی پرینت کنید)

۳- برگه ی چاپ شده را روی دیوار اتاق خود یا هرجای دلخواه دیگر بچسبانید.

۴- برای هر یک از شکلک های پایین صفحه به دلخواه یک رنگ مشخص کنید ☹😐😊😄

۵- هر روز را طبق حال و هوای روزانه‌تان بر اساس رنگ های انتخاب کرده رنگ کنید 🎨

در ضمن اگر از این تقویم استفاده کردید، یک عکس گرفته و با قرار در صفحه اینستاگرامتان ما را هم تگ کنید 😍