برای مادر جهان

زمان خواندن: 3 دقیقه ما می‌گوییم مادر، عرب‌ها می‌گویند ام، انگلیسی‌ها می‌گویند مام، یونانی‌ها می‌گویند مانا… چه رازی است در این موجود که همه جهان این‌گونه موسیقایی و‌ لطیف صدایش می‌کنند… عجیب و غریبند، من معتقدم خدا آفریدنشان تا نشان بدهد می‌شود بی مزد و‌منت هم دوست داشت، می‌شود عاشق بود و‌یک لحظه و‌یک هزارم کارهایی که می‌کنی و … ادامه خواندن برای مادر جهان