ته لنجی چیه ؟

 محصولات ترمه با توجه به اینکه توسط نیروی انسانی و با توجه به سفارش مشتری چاپ می‌شوند، امکان خرابی در چاپ آن‌ها و یا اشتباه چاپ شدن سفارش مشتری وجود دارد. از ابتدای بهار۹۷، ترمه تصمیم گرفت تدبیری بیندیشد تا مشتری‌ها هم این فرصت را داشته باشند که از بهترین و کم آسیب‌دیده‌ترین محصولات با چاپ خراب یا متفاوت با سفارش مشتری‌های دیگر با قیمتی پایین‌تر استفاده کنند 

مشاهده همه ته لنجی‌ها